Mensen en middelen te managen welke zijn ingezet voor het beheersbaar houden van incidenten die de bedrijfsactiviteiten onbevoegd kunnen beïnvloeden.

Inleiding:

Veel bedrijven hebben beveiligingsmaatregelen getroffen en hopen daarmee het bedrijf zodanig te hebben beschermd dat zij gevrijwaard blijven van externe of interne diefstallen, brandstichting en vernieling. Maar hoe is het bedrijf nu echt beveiligd? En dan niet alleen voor bovengenoemde onbevoegde beïnvloeden, maar ook tegen actievoeren, afpersing, bommelding, fraude of zelfs gewapend geweld. Tijdens een beveiligingsadvies wordt gebruikt gemaakt van DHM Security Management®.Een HBO opleiding van de Haagse Hoge school.

PD Security training & advies in criminaliteitspreventie geeft haar beveiligingsadviezen conform De Haagse Methodiek ( DHM)®. Dus niet bij de eerste beste ontmoeting gelijk adviezen, maar een interne Security Audit waarbij alle zaken aangaande het onderwerp beveiliging worden getoetst. Daarnaast werkt PD Security onafhankelijk en is niet werkzaam bij een bedrijf, waarbij de adviezen ook een link hebben naar dat bedrijf.

Hoofdlijnen beveiligingadvies conform DHM Security Management®:

Globale security check.

Security beleidsplan SBP (Op schrift gestelde Security beleidsverklaring).
Basis security plan BSP (Overzicht van risicoplaatsen, plattegronden, enz).
Bewakingsplan BWP (Opzet, organisatie, inrichting, bedrijfsbeveiligingsdienst).
Bedrijf security manager BSM (Door directie aangewezen functionaris).
Plan interne beveiligingsorganisatie Plan IBO (Welke actie intern moet worden genomen in geval van een (dreigend) incident).
Incident beheersbaar IB (Nagaan of incidentenbeheersbaar zullen zijn met behulp van de getroffen beveiligingsmaatregelen, danwel er alsnog voor te zorgen dat die situatie bereikt wordt).
Plan externe beveiligingsorganisatie Plan EBO (Welke actie moet worden genomen door externen in geval van een (dreigend) incident).
Periodiek inspectie programma PIP (Jaarplan).

De kosten voor een interne Security audit zijn afhankelijk van de grote van Uw bedrijf, Uw product en Uw werkzaamheden. De kosten voor een interne Security audit zijn dan ook op maat. Kosten van de interne Security audit zijn ex. reiskosten en verblijfskosten van de Register Security Expert.